MRA bol L

Metropool Regio Amsterdam (MRA) Traineeship

De ‘Metropoolregio Amsterdam' (MRA) is het unieke informele samenwerkingsverband van lokale en provinciale overheden in de noordvleugel van de Randstad. Onder de metropoolvlag maken de partners afspraken op het gebied van verkeer en vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid. In september 2010 is door de 5 gemeentesecretarissen van Almere, Amsterdam, OVER-gemeenten, Purmerend en Zaanstad (de Stuurgroep), uitgesproken dat ook verdere samenwerking op het gebied van HRM de MRA positie kan versterken. De Traineepool MRA is toen opgericht.

 

Na een tweetal pilots (2 jaarlijks) is inmiddels definitief besloten om de Traineepool MRA structureel jaarlijks te organiseren. Hierdoor kan regionale samenwerking, ontwikkeling en positionering nog meer versterkt worden. Het aantal deelnemers is inmiddels ook uitgebreid met: gemeenten Lelystad, Haarlemmermeer, Vervoersregio Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaal (ODNZKG), bureau MRA en de Provincie Noord-Holland.

Groepsfoto

Werken voor de Metropoolregio Amsterdam

Het Traineeship Metropoolregio Amsterdam is een uniek tweejarig programma, aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de randstad. Het traineeprogramma bestaat uit een combinatie van werken en leren, waarbij de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de trainee centraal staat. Als trainee werk je voor kleine en grote overheidsorganisaties en heb je een breed speelveld van uiteenlopende en uitdagende projecten. Daarnaast krijg je veel trainingen en bouw je in 2 jaar tijd een groot en uitgebreid netwerk op.

Trainees aan het woord

De eerste 10 maanden van onze trainees Anje en Sara zijn voorbij gevlogen! Op 30 oktober zijn zij alweer voor het laatst bij ons. Zij zetten hun traineeship bij andere organisaties voort.

 

Anje: "Ik heb mij de laatste 10 maanden beziggehouden met het verbeteren van het notuleren en archiveren van het team Gebiedsontwikkeling. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen uit het Necker van Naem onderzoek. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de problemen groter zijn dan alleen het team Gebiedsontwikkeling. Het team is enthousiast geworden om hier verder mee aan de slag te gaan. Ik heb OVER-gemeenten ervaren als een kleine en warme gemeente. Een plek waar je snel verantwoordelijkheid mag dragen en altijd ondersteuning hebt van een team als je vragen of hulp nodig hebt."

 

Sara: "De afgelopen 10 maanden heb ik mij voornamelijk gefocust op hoe er beter integraal samengewerkt kan worden binnen het sociaal domein. Dit heb ik samen met collega’s gedaan door bijeenkomsten en brainstormsessies te organiseren en door gewoon dingen te doen. Als ik terug kijk op de afgelopen 10 maanden dan is er binnen het sociaal domein heel wat gebeurd op het gebied van integraal samenwerken en zijn wij met zijn allen verder gekomen dan dat ik had verwacht. Het is mooi om te zien hoe ondanks de hoge werkdruk er toch volop ontwikkeld is. Ik heb met veel plezier bij OVER-gemeenten gewerkt en ga alle warme en leuke collega’s erg missen."

 

Wij wensen Anje en Sara heel veel succes bij het vervolg van hun traineeship en in hun verdere carrière! Binnenkort  staan wij klaar om onze nieuwe trainee Niels te verwelkomen.

 

Wil je meer weten over de MRA en het Traineeship?
Ga dan naar www.traineepoolmra.nl

Twitter mee #voegjezelftoe